Klagomålsansvarig

Om du har några synpunkter på försäkringsförmedlingen är du välkommen att kostnadsfritt kontakta Paydrives klagomålsansvarige Andreas Broström via e-post till info@paydrive.se eller via post till:

Paydrive AB
Klagomålsansvarig
Box 38012
100 64 Stockholm

Inkomna klagomål besvaras inom 14 dagar och tar ärendet längre tid meddelar vi dig detta.

Andra vägar för rådgivning och prövning

Du som är privatperson kan få rådgivning i frågor som rör försäkring genom att kontakta: