F A Q - Vanliga frågor

  Datalagring Policy

  Vi värnar din integritet och använder oss endast av Sveriges mest säkra datalagringsplatser. Datan som bilboxen registrerar är din egen och används endast för att kunna ge dig en rättvisare premie. Datan som bilboxen registrerar kan aldrig användas mot dig vid olycka eller överträdelser.


  Generella frågor

  Vi kan bevaka din förfallodag och teckna upp försäkringen hos oss då. Vi lägger då upp ett trafikbevis hos Transportstyrelsen som ditt tidigare försäkringsbolag kan se och därmed avsluta sin försäkring. Du ringer/skriver till ditt tidigare bolag och säger upp din försäkring.
  Säkra förare som kör få mil genererar färre kostsamma skador. Därför kan Paydrive ge dessa förare generösa premiesänkningar varje månad.
  Absolut, Paydrive är en registrerad och godkänd försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen. Vi ansvarar för all kundkontakt och service. Försäkringsgivaren Gensidige Försäkring AB är ett ledande nordiskt sakförsäkringsbolag och är de som står för försäkringsrisken och ersätter alla skador via Paydrive. Se även ”Om oss” på hemsidan.
  Försäkringen gäller i de länder som är anknutna till det ”Gröna kort-systemet”. På www.tff.se som är Trafikförsäkringsföreningens hemsida, kan du se vilka länder din bilförsäkring gäller i och vilka länder som kräver Grönt kort vilket är ett internationellt försäkringsbevis. För att beställa ett Grönt kort kontaktar du oss i god tid före avresan.
  Kontakta vår kundservice som har öppet vardagar 09.00 – 17.00 på telefon 08 – 411 02 00 eller skriv ett mail till info@paydrive.se
  Bilboxen mäter hur du kör med en teknik som heter telematik. Den uppfattar inbromsningar, hastigheter, accelerationer och kraftiga svängningar med hjälp av gyroskop, accelerator och GPS. Det är G-kraften som mäter detta bl.a. Dessa data skickas till Paydrive över mobilnätet med hjälp av det inbyggda SIM-kortet.


  Faktura och betalning

  Din första faktura avser premie för återstående dagar i den månad som försäkringen börjar. Sedan skickas månadsfaktura den 1:a varje månad och avser perioden mellan den första till den sista dagen av månaden.
  Din premie kommer att dras den tredje varje månad.

  Om dragningen inte går igenom, gör vi ett försök att om-debitera premien. Om-debiteringen sker den 10:e i månaden. Skulle omdragningen misslyckas, kommer vi skicka en faktura med OCR-nummer för betalning.

  I de fall kortdebiteringen misslyckas och försäkringspremien uteblir till förfallodatum, avslutas försäkringen och en slutfaktura skickas ut.
  Du kan byta kort genom att klicka här.
  Det är viktigt att du registrerar ditt kort för att vi ska kunna skicka Bilboxen till dig och dra din försäkringspremie från den bank- eller betalkort du valt. Försäkringspremien kan inte dras utan att du registrerar ditt kort.


  Prisjusteringar och premier

  Den körscore den inpluggade Bilboxen anger ligger till grund för försäkringens prisjustering varje månad. Kör du lugnt och säkert har du en hög körscore vilket ger lägre premie. Har du kört för fort och gjort kraftiga inbromsningar får du en lägre körscore och får då ett påslag på premien. Det läggs sedan samman med din bils körsträcka senaste månaden. Vi läser av körscoren den 25:e varje månad. Premiejusteringen görs sedan på nästa månads premie och debiteras ditt kort i slutet av den månaden.
  När du tecknar vår försäkring frågar vi hur långt du brukar köra per år. Lite förvånande är att vi inte har 1 000 mil som minsta som flertalet försäkringsbolag eftersom hälften av alla bilar i Sverige inte körs så långt och då känns det ju dumt att betala för något du aldrig uppnår. Vi är rättvisare, vi har vår lägsta körsträcka upp till 300 mil/år som ett alternativ på en första utgångspunkt för den första månadspremien innan vi vet hur långt du kör per månad med hjälp av vår Bilbox. Nästa gräns är 300 – 600 mil och först därefter 600 – 1 000 mil. När din försäkring gällt i en månad, och sedan därefter, läser vi av bilens körsträcka varje månad den 25:e och du betalar premie efter dessa mil. Sedan beror det på försäkringens startpremie hur mycket antal mil kostar. En bil som är billig att försäkra kan ha, efter grundpremien, en premieskillnad på 25 kr/25 mil en månad medan en dyr bil kan kosta 50 kr/25 mil om man är lugn förare.
  Den beräknas på vanligt sätt för en bilförsäkring det vill säga försäkringstagarens ålder, bilens fabrikat, modell och årsmodell, din folkbokföringsort, om någon förare av bilen kan komma att vara under 24 år samt om du orsakat trafikskada senaste 2 åren. Men också hur länge du haft körkort.
  Du betalar din premie varje månad via en dragning i början på månaden från ett VISA eller MasterCard kort. Du får några dagar innan dragningen ett mail om hur mycket och när vi drar premien.
  Genom att hålla gällande hastighetsgränser, eller i alla fall inte köra mer än 10 km/h för fort. Du kör lugnt och planerat, håller avstånd till framförvarande fordon för att slippa hastiga inbromsningar, mjuka inbromsningar är bättre. Filbyten skall ske lugnt och planerat och accelerationer är ok, så länge de liknar de man lärde sig på bilskolan. Då kan de flesta bilförare hålla en hög och fin körscore på kanske 75 - 85.
  Eftersom det beror på att du haft en mindre trafiksäker körning så kan du försöka förbättra din körscore genom att bättre hålla hastighetsgränser, inte köra så aggressivt, undvika häftiga inbromsningar, hastiga accelerationer och snabba filbyten. Eller om du trots allt inte förbättrar din körscore på några månader bör du kanske överväga att säga upp Paydrive’s bilförsäkring då den kanske inte passar dig.
  Till skillnad från övriga försäkringsbolag, som har en bindningstid på 1 år, kan du hos oss när som helst säga upp din bilförsäkring genom att meddela oss. Äger du fortfarande bilen och den är inregistrerad och inte avställd, måste du försäkra den hos ett annat bolag då det är lag på att ha minst trafikförsäkring. Vår försäkring upphör då ett nytt trafikförsäkringsbevis finns hos Transportstyrelsen. Har du hunnit få vår Bilbox kommer vi att skicka dig en returpåse så vi får tillbaka Bilboxen till oss snarast. Har du förlorat Bilboxen debiterar vi 1 500 kr.
  Trafik 1 000 kr
  Brand, stöld, maskinskada, räddning och rättsskydd 1 500 kr
  Byte av glasruta 1 500 kr
  Stenskott 0 kr
  Vagnskada 4 000 kr
  I dagsläget erbjuder vi endast helförsäkring såvida din bil inte har vagnskadegaranti kvar, då tecknar vi upp en halvförsäkring tills vagnskadegarantin går ut. Vi bevakar att vagnskademomentet läggs till den dagen garantin löper ut.
  Trafik-, brand-, glas-, stöld-, räddning-, rättsskydd-, maskin- och vagnskadeförsäkring ingår i Paydrives helförsäkring. Vi har tilläggsförsäkringar som hyrbilsförsäkring och självriskeliminering. Se vidare i våra villkor för en närmare specifikation i de olika försäkringsmomenten.
  Då tecknar vi upp en halvförsäkring och eventuella tilläggsförsäkringar så länge bilen har kvar vagnskadegarantin och lägger till vagnskadeförsäkring när garantin går ut.
  Har du enskild firma så går det bra men inte om du har aktiebolag eller handelsbolag. Vi tecknar än så länge bara upp försäkringar med personnummer.
  Ja, och fördelarna med Bilboxen är många för en företagare, bland annat lätthanterlig körjournal att lämna till Skatteverket och kartor där bilen körts. Körjournalen är perfekt även för dig som använder din privata bil i tjänst och ska rapportera hur många mil du har kört för att erhålla reseersättning.


  Bilbox, app och ”Mitt Paydrive”

  Bilboxen är en liten dosa som kopplas in i bilens OBD2-uttag. Den innehåller ett gyroskop, GPS och accelerometer. Det gör att bilens rörelser, hastighet och positioner läses av. Utvärderingen av dessa ger en indikation om hur bilen framförs och ligger till grund för prisjusteringen på försäkringen. Bilboxen kommunicerar med bilen och läser av bilens status, utsläpp, varningar och annan information som ger dig full kontroll över din bil.
  Nej, du betalar inget extra för bilboxen. Bilboxen ingår i din försäkringspremie. Bilboxen gör att du kan bestämma hur mycket din försäkring ska kosta. När du kopplar in bilboxen får du en personlig premie som baseras på din körning, istället för genomsnittet som i traditionella försäkringar. Bilboxen ingår inte bara i premien, den bidrar också till att vi kan sänka din premie rejält.
  Du pluggar in bilboxen i bilens OBD2-uttag som du vanligtvis finner under ratten. Det är uttaget som verkstäderna använder vid service. När du pluggat in bilboxen i uttaget kommer lyser din bilbox för att indikera att den blivit inpluggad korrekt. I vissa bilmodeller finns en lucka eller ett begränsat utrymme som gör det lite svårare att installera bilboxen. Vi skickar då en förlängningssladd som du kopplar mellan uttaget och bilboxen vilket gör att du kan placera bilboxen på ett bättre ställe. Viktigt är att den sitter fast monterad och inte kan röra på sig. Kontakta oss om du behöver en förlängningssladd.
  OBD2-uttaget sitter vanligtvis under ratten. Du hittar placeringen för just din bilmodell här: http://www.wikiobd.co.uk/manufacturers.php?pt=1länk
  Du kan under en kortare stund koppla ur bilboxen t.ex. vid verkstadsbesök eller bilbesiktning. Glöm inte att plugga i den igen då det är genom bilboxen du själv kan påverka din premie. Du får en notis i appen om bilboxen kopplas ur. Du behöver endast kontakta oss om bilboxen behöver vara urkopplad en längre period, exempelvis ett längre verkstadsbesök. Ska du endast besikta bilen eller lämna in den på kortare verkstadsbesök behöver du inte kontakta oss. Sker uttag av bilboxen vid fler tillfällen än ”normalt” kan det ligga till grund för sänkt körscore och påslag på din premie.
  Kontakta oss om bilboxen inte fungerar som den ska. Om problemet inte blir löst på telefon så måste du skicka bilboxen till oss för att vi ska kunna fastställa problemet. En ny bilbox skickas då ut till dig. Är bilboxen fysiskt skadad p.g.a. oförsiktighet debiterar vi 1500 kr.
  Nej, det ska den inte göra. Bilboxen är utformad för att pluggas in i fordonets diagnosuttag inne i fordonet och har konstruerats för att enbart använda ytterst lite spänning för att avläsa information från fordonet.
  Nej, normalt kan detta inte ske. Har man ett friskt bilbatteri är det inte troligt. Batteriets livslängd påverkas också av andra installationer som larm och ljudsystem som drar ström. Är det väldigt kallt ute och bilen inte körs på några veckor så kan det påverka om batteriet inte är friskt. Har du ett batteri som är några år kan du hos en verkstad, som sysslar med bilelektronik, kontrollera syravikten i varje cell och spänning vid belastning. Beroende på bl.a. kvalitén på batteriet och belastningen håller ett batteri mellan 3 – 6 år.
  Du behöver ladda ner Telia Sense-appen för att aktivera din bilbox. Klicka på ”Logga in” och använd de inloggningsuppgifter du fått från Paydrive via sms och e-post. Om du inte aktiverar bilboxen med Telia Sense-appen kan bilboxen inte samla in dina kördata och försäkringen kan inte baseras på din körning. Kopplar du inte in bilboxen får du ett påslag på din premie nästkommande månad.
  Du kan ladda ner Telia Sense-appen till din smartphone via App store eller Google Play. Sök på ”Telia Sense” och logga sedan in med dina inloggningsuppgifter.
  I din bilförsäkring ingår Telia Sense Bas utan extra kostnad. Följande funktioner ingår:
  Körstil
  Hitta min bil
  Larm och notifikationer
  Smarta tilläggstjänster
  Bilboxen skickar information via mobilnätet. Om du kör i ett område som har en svag signal, kanske i en tunnel, kan inte boxen skicka kördata förrän fordonet har kommit ut ur området med dålig täckning. Bilboxen sparar då på hur körningen görs och sammanställer så fort du kommer in i ett område med en stark mobilsignal. Om problemet kvarstår behöver du kontakta oss.
  ”Mitt Paydrive” är din inloggning där du kan få all information du behöver om din försäkring. I ”Mitt Paydrive” kan du se dina betalningar, följa din körstil och se information om försäkringen. Du kan också anmäla skada, byta kort eller värva en vän direkt i ”Mitt Paydrive”. Inloggningsuppgifter till ”Mitt Paydrive” har du fått via sms och e-post.
  Du har fått inloggningsuppgifter via sms och e-post. Dubbelkolla gärna i din skräpinkorg om e-posten hamnat där. Hittar du inte inloggningsuppgifterna ber vi dig kontakta oss så skickar vi ut dem på nytt.


  Stöld och spårning

  Ja, så länge bilboxen sitter kvar i uttaget kan du se bilens position i Telia sense app. Vid stöld rekommenderas vi alltid att man kontaktar polisen för att återfå din bil.


  Vid skada

  Kontakta vår kundservice snarast möjliga på telefon: 08 – 411 02 00, tryck 3 för skada. Stöld och skadegörelse samt olycka med vilt och tamdjur ska polisanmälas. Alla kostnader du vill ha ersättning för ska godkännas i förväg av oss på Paydrive.
  Bilboxen registrerar hela tiden. Om smällen varit tillräckligt kraftig kommer du att få ett meddelande som du kan se i vår app på mobilen och på kundportalen när du går in på datorn, att det har varit en misstänkt olycka. Du kontaktar sedan oss på telefon eller mail för att anmäla skada.


  Integritet

  Det Bilboxen mäter används för att beräkna din körscore. Vi justerar din kommande månadspremie efter dessa data.
  Endast Paydrive har tillgång till dina kördata. Inga uppgifter lämnas ut till tredje part. Du kan själv begära ut från Paydrive insamlade data.
  Genom att ingå avtal om att hyra Paydrives Bilbox eller att teckna Paydrives bilförsäkring samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Paydrives personuppgiftspolicy. Detta innebär kort att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och stannar inom vår verksamhet. Paydrives behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation. Lagarna syftar till att skydda privatpersoner mot kränkningar av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. De uppgifter vi har är data om vilken bil det är vi försäkrar och vem som är försäkringstagare. Vi får in uppgifter om hur, var och när den aktuella bilen körts via Bilboxen. Vi vet dock inget om vem som kört bilen den aktuella tiden körbeteendet registrerats. Syftet med insamlingen av kördata är att få en rättvis premie som belönar trafiksäkra förare. När du sagt upp din försäkring och vårt försäkringsåtagande upphör raderar vi uppgifterna om dig och ditt körbeteende. 2017-01-21
dashboard


Information

Om oss
Paydrive är godkänd försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen, med särskilt godkännande från Datainspektionen för telematikförsäkring. Paydrive ansvarar för all kundkontakt. Bolaget startades under år 2013 och är ett av Nordens ledande företag inom bilförsäkring som bygger på den nya tekniken i Bilboxen som allmänt går under benämningen telematik.

Gjensidige är exklusiv försäkringsgivare för Paydrives bilförsäkring i Sverige. Bland ägarna återfinns utöver grundaren och tidiga investerare även NFT Ventures och Gjensidige ASA med kvalificerade innehav samt Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Samarbetspartners:
Partners

Länkar:
Dataskydd
Cookiepolicy
Om Paydrive
Paydrive i Media
Vanliga frågor - FAQ
Hitta oss
Postadress
Paydrive AB
Box 38012
100 64 Stockholm

Besöksadress
Rosenlundsgatan 60, 6tr
Stockholm


Kontakta oss

© 2018 Paydrive AB
Paydrive AB, Org nr:556942-1257, Box 38012, 100 64 Stockholm.