Med hjälp av bilboxen som kopplas in i din bils OBD2-uttag kan vi mäta hur och hur långt du kör. Din körning vägs samman i en körscore som översätts i fyra körstilar. Följ din körscore och körstil i Telia Sense-appen.

Varje månad betalar du för din körstil och antal körda mil. På ditt försäkringsbrev ser du de milpriser som gäller för respektive körstil.

Supersäker

Körscore 95-100

- Du kör väldigt sällan långa sträckor mer än 10 km/h för fort.
- Du är mycket uppmärksam för att undvika tvära inbromsningar.

3 av 10 Paydrive-kunder har körstil Supersäker.

Säker

Körscore 70-94

- Du kör sällan långa sträckor mer än 10km/h för fort.
- Du är uppmärksam för att undvika tvära inbromsningar.

6 av 10 Paydrive-kunder har körstil Säker.

Osäker

Körscore 25-69

- Du kör ofta långa sträckor mer än 10km/h för fort.
- Du tvärbromsar ofta.

1 av 10 Paydrive-kunder har körstil Osäker.

Farlig

Körscore 0-24

- Du kör ofta mer än 20 km/h för fort.
- Du tvärbromsar många gånger i månaden.

1 av 100 Paydrive-kunder har körstil Farlig.

Följ din körscore och körsträcka enkelt i din smartphone i Telia Sense-appen eller via ”Mitt Paydrive”. Bilboxen mäter hur du kör och ger dig en körstil och en körscore mellan 0-100. Alla våra kunder börjar på körstil Säker den första månaden. 9 av 10 som provar Paydrive behåller eller förbättrar sin körstil efter en månad och behåller eller sänker då sin försäkringspremie.